HÀNH TRÌNH YINKATA

HÀNH TRÌNH TỈNH THỨC ĐỦ ĐẦY

Xin chào mừng tất cả các Bạn đã đến với Hành Trình Yinkata – Nơi gieo mầm cho Hành Trình Tỉnh Thức Đủ Đầy…

Hành Trình Yinkata được thành lập vào ngày 02/08/2023, trên tinh thần kế thừa và mở rộng từ nền tảng Phòng Thiền Triết Mẫn. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận, được xuất hiện với sứ mệnh lan tỏa Lối Sống Tỉnh Thức Đủ Đầy một cách sâu rộng hơn.

Hành Trình Yinkata bao gồm 4 khối hoạt động với các sứ mệnh chuyên biệt khác nhau, nhưng về tổng thể lại liên kết với nhau rất sâu sắc:

Phòng Thiền Triết Mẫn (TMM): Nơi gieo xuống những hạt mầm Tĩnh Lặng & Yêu Thương, mang lại một tâm trí an định, sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thứ trong đời, là nơi chúng ta đi sâu vào bên trong tâm trí để Thấu Hiểu, để Yêu Thương và để Quay Về.

Suối Nguồn Yoga (SNY)

Tủ Sách Yinkata (LIB)

Khối Kinh Doanh YINKATA (BUS)